?> Ako napísať zaujímavý životopis - 12 tipov - NAAJ.sk
Naaj.sk > Poradca > 12 tipov pre zaujímavý životopis

12 tipov pre zaujímavý životopis

Správne napísaný životopis čiže "CV" zvyšuje Vašu šancu na trhu práce. Vytvorte si zaujímavý životopis, ktorý zaujme personálne agentúry aj Vášho budúceho zamestnávateľa.

Správne napísaný životopis zvyšuje Vašu šancu na trhu práce | Ilustračné foto

Pravdivé údaje

Aj keď neoplývate všetkými znalosťami požadovanými na pozíciu, na ktorú sa hlásite, nikdy si nič nevymýšľajte ani nenadhodnocujte.

Originalita

Životopis by mal byť originálny, nikde neopísaný, negenerovaný žiadnym programom s grafikou, ktorú má každý druhý. Personalistu musí zaujať na prvý pohľad, preto dbajte na štruktúrovanie, formátovanie a grafickú úpravu textu. Životopis môžete oživiť svojou fotografiou. Pokiaľ ale nemáte kvalitnú fotografiu, je lepšie ponechať Vaše CV bez fota.

Chronologické časovanie

Pracovné skúsenosti a vzdelanie uvádzajte od najaktuálnejšieho data po najstaršie. Nezabudnite na koniec životopisu uviesť kontakty na Vašich bývalích nadriadeních, ktorí môžu poskytnúť referencie o Vašej minulej pracovnej výkonnosti.

Osobné informácie

Stačí uviesť meno, priezvisko, adresu a emailový a telefonický kontakt. Nemusíte naopak uvádzať Váš dátum narodenia, zdravotný a rodinný stav či počet detí.

Prispôsobenie životopisu

Na každú pozíciu, na ktorú sa hlásite, je potrebné mať vypracovaný iný životopis, ktorý bude obsahovať informácie súvisiace s ponúkaným povolaním. Dajte si ale pozor na to, aby sa u jedného zamestnávateľa neobjavili dve rôzne verzie Vášho CV.

Stručnosť, výstižnosť

Životopis by mal mať maximálne dve strany. Uvádzajte najmä informácie, ktoré sa vzťahujú k danému profesijnému miestu, a tučne ich zvýraznite. Píšte zrozumiteľne, v bodoch a prehľadne.

Grafika

Kreativitu ukážte tam, kde je potrebné, napr. ak sa uchádzate o prácu v grafickom štúdiu. Naopak na pozíciu v banke ponechajte životopis bez zbytočnej grafiky.

Vedomosti a zručnosti

Ku skúsenostiam a zručnostiam napíšte absolvované kurzy a získané certifikáty. K týmto informáciám tiež uveďte, či vlastníte vodičské oprávnenie, ako ovládate počítač a ďalšie zručnosti, ktoré sú späté s ponúkanou prácou.

Minimum praxe? Nevadí!

Vhodné je zaplniť každú medzeru v životopise, aby pod každou sekciou bolo niekoľko bodov. Máte minimálnu alebo žiadnu profesionálnu prax? Uveďte školenia, brigády aj záujmovú činnosť. Ak ste študent bez praxe, je mnohokrát lepšie napísať životopis vo forme súvislého textu.

Pokročilosť cudzích jazykov

Ku každému cudziemu, ale aj materskému jazyku konkretizujte, nakoľko ho ovládate, napr. aktívne alebo pasívne. Pasívna znalosť znalost jazyka slovom a písmom, aktívna znalosť = pasívna znalosť + schopnosť verbálnej komunikácie a znalosť odbornej terminológie z daného odboru

Nevšedné koníčky

Nebojte sa v závere životopisu pochváliť nevšednými koníčkami alebo záujmami, personalista si Vás potom lepšie zapamätá.

Kontrola a spätná väzba

Než svoj životopis rozpošlete do všetkých možných personálnych agentúr a k potenciálnym zamestnávateľom, dôkladne si prekontrolujte gramatiku, štylistiku a grafické formátovanie. Požiadajte svojich priateľov, aby si Váš životopis prečítali a povedali Vám, aký na ne Vaše CV robí dojem a čo by v ňom prípadne zmenili alebo upravili.

Copyright © 2021 Marek Stanovský, všetky práva vyhradené

Kontakt na prevádzkovateľa

O projekte NAAJ.sk

Právna doložka